Fees Inligting2018-10-12T08:17:17+00:00

Fees Inligting

Uitstallers

Terrein Uitleg

Deelnemers

Meer inligting
Inskrywingsvorm

Save

Meer inligting
Inskrywingsvorm

Feesprogram

Van toeka tot nou

Die aanvanlike Ysterfees is in 1998 deur Hoërskool Postmasburg aangebied.  As gevolg van die werklas van onderwysers, wat die reëlings bemoeilik, het dit egter doodgeloop. ‘n Paar jaar later het Beeshoek dit oorgeneem en ‘n hele paar feeste is suksesvol aangebied.

Possies Ondersteunersklub word op die been gebring

Beide die hoër- en laerskool het ‘n klassifikasie as oud-model C-skole, wat beteken dat die regeringsubsidie minimaal is.  Die skole is dus op hulself aangewese om fondse te genereer en dit is onmoontlik vir ouers om al die onkostes te dek.  Op hierdie stadium is die leerders uit beide skole ±75% uit histories benadeelde gebiede.  Die laerskool moet ook die koste van die kleuterskole dra.

In 2011 is die Possies Ondersteunersklub (POK) op die been gebring.  Die oogmerk van die POK is om die band tussen die skole en oud-leerders te versterk.  Verder word die skole deur POK bemark en opvoedkundige sowel as sportfasiliteite uitgebrei en onderhou.

In 2011 en 2012 is ‘n POK-fees gehou, wat ‘n platform bied vir reüniegroepe.  Dit was elke keer ‘n groot sukses.  Die idee het gegroei en in 2013 is die eerste baie suksesvolle Postmasburg Ysterfees aangebied.

Ons Hoofborge

Baie Dankie

Program 2018